Jonizatory wody

Jonizatory wody Jonizatory wody są to specjalne urządzenia do wytwarzanie wody zjonizoanej. W naczyniach elektrolitycznych umieszczane sa dwie elektrody- dodatnia anoda A i ujemna katoda K, które sa podłączone do źródła prądu stałego. W procesie elektrolizy dodatnie jony metali przyciągane są przez katodę, natomiast ujemne jony przez anodę. W komorze naczynia elektrolitycznego z katodą K kumulowane są dodatnio naładowane jony metali alkalicznych (wapnia, m ...

Jonizatory wody

Jonizatory wody są to specjalne urządzenia do wytwarzanie wody zjonizoanej. W naczyniach elektrolitycznych umieszczane sa dwie elektrody- dodatnia anoda A i ujemna katoda K, które sa podłączone do źródła prądu stałego.

W procesie elektrolizy dodatnie jony metali przyciągane są przez katodę, natomiast ujemne jony przez anodę. W komorze naczynia elektrolitycznego z katodą K kumulowane są dodatnio naładowane jony metali alkalicznych (wapnia, magnezu, potasu, sodu) oraz jony hydroksylowe OH-. Zawartość jonów hydroksylowych decyduje o zasadowości wody: im wyższa zawartość, tym wyższa alkaliczność i większe pH. To zjonizowana woda alkaliczna. 

Jonizatory wody produkowane są obecnie głównie w Japonii i Korei Południowej, gdzie istnije tradycja picia wody zjonizowanej.

Certyfikowane jonizatory wody są również produkowane w Europie, na Litwie przez firmę "Burbuliukas"

Wyróżnia się jonizatory wody " naczyniowe" oraz" przepływowe". Do "naczyniowych" wlewamy bezpośrenio wodę, którą później jonizujemy. Natomiast jonizatory przepływowe mogą być bezpośrednio podłączone do wody bieżącej, która jest następnie jonizowana.

Istnieją też jonizatory wytwarzające wodę z jonami srebra (patrz Woda Srebrna).

» czytaj więcej
Nie znaleziono produktów spełniających zadane kryteria